Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno. Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno.
LRC INŽINJERING d.o.o. na tržištu je prisutan od 2000 godine, sa 16 godina iskustva u upravljanju potraživanjima od fizičkih i pravnih lica. Posjedujemo vlastito softversko rješenje za efikasno upravljanje naplatnim procedurama. Do sada smo ostvarili saradnju sa preko 2.800 različitih klijenata. Naša bogata praksa obuhvata preko 2.300 pokrenutih sudskih sporova, te blizu 150.000 pokrenutih vansudskih postupaka za naplatu potraživanja.

Našu mrežu čini 11 advokatskih kancelarija u BiH (preko 80 advokata i pravnika), te već sada smo u mogućnosti pokrenuti i do 500 tužbi za fizička lica na mjesečnom nivou.

Prepoznajući potrebe klijenata i tržišta, te uvažavajući sugestije naših internacionalnih partnera odlučili smo proširiti i unaprijediti naše usluge, te upravljanje potraživanjima odvojiti od LRC BIS tako da, od 2017. godine formiramo zasebnu kompaniju specijalizovanu isključivo za upravljanje potraživanjima.

U proteklom periodu ostvarili smo saradnju sa dvije partnerske kompanije iz Slovenije (Working Capital Managment group - Advancing trade i Prvom finančnom agencijom d.o.o.), tako da smo u mogućnosti pružati i usluge međunarodne naplate potraživanja, kao i otkup nedospjelih potraživanja od kompanija sa slovenačkim kapitalom.

Naša vizija je biti lider na tržištu upravljanja potraživanjima, pouzdan i respektabilan partner našim klijentima.


Kompletna komunikacija s dužnicima vodi se iz call centra i obavlja se prema unaprijed definisanim procedurama i pravilima, koji su kreirani u skladu sa svjetskim standardima agencija za posredovanje pri naplati potraživanja.

Našim klijentima omogućavamo značajno smanjenje troškova i povećanje efikasnost poslovanja, kao i da se u potpunosti posvete svojoj osnovnoj djelatnosti, a sve brige o upravljanju potraživanjima prepuste nama.Na osnovu posebno kreiranih rješenja za svaki predmet pojedinačno, smanjujemo rizik neuspjeha u vansudskoj i sudskoj naplati. Potraživanja se zasebno analiziraju, ocjenjuju i utvrđuju se vjerovatnoća i mogućnosti naplate. Vrlo važan dio naše filozofije je dosljedna primjena savremene tehnologije, a posebno korištenje našeg internog online sistema za vođenje postupaka, izvještavanje i komunikaciju.

Sistem ranog upozorenja daje nam mogućnost da prije nego stvari izmaknu kontroli, dođemo do adekvatne informacije i reagujemo na vrijeme.

U kontaktima s dužnicima pridržavamo se svih zakonskih legislativa koje važe na području BiH, uključujući Zakon o zaštiti ličnih podataka, čime štitimo i sebe i klijenta od neželjenih posljedica saradnje. Prema dužnicima postupamo profesionalno, učtivo, ali i odlučno u cilju uspješnog obavljanja posla.

Dosadašnja iskustva govore da korištenje naših usluga upravljanja potraživanjima ne dovodi do remećenja poslovnih odnosa, te nasuprot tome, rezultira uvođenjem discipline plaćanja od strane Vaših klijenata budućim transakcijama.

Korisnici naših usluga su, između ostalih i vodeće kompanije na tržištu iz sektora bankarstva, telekomunikacija, osiguravajuće kuće, komunalna preduzeća, B2B sektor.

Bilo bi nam drago upoznati Vas s našim radom u osobnom razgovoru, gdje bismo Vam detaljno prezentovali naš rad, kapacitete i mogućnosti kojima raspolažemo.

0800 201 22