Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno. Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno.

Vansudska naplata postala je neizostavan postupak u poslovanju privrednih subjekata, naročito onih čiji su klijenti fizička lica, jer se, uglavnom, radi o potraživanjima sa manjim iznosima pa je naplata sudskim putem dugotrajna, skupa i krajnje neizvjesna.

Evropska praksa pokazuje da više od 80% takvih privrednih subjekata naplatu vrši vansudskim postupkom, putem specijalizovanih agencija, jer se na taj način uveliko podiže efikasnost naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja.
Rana naplata - metode za klijente koji kasne sa plaćanjem uključuje:

Raspodjelu portfolija na rad (izolovana skupina)br>
Vlastito softversko rješenje
Telefonsku komunikaciju sa dužnicima u ime klijenta (call centar)
Dogovaranje modela otplate dugovanja
Priprema analiza i izvještavanje klijenta
Kasna naplata - metode za dužnike koji kasne sa plaćanjem uključuje:

Raspodjelu predmeta radnim grupama
Pismene i telefonske podsjetnike na plaćanje
Pretraživanje novih brojeva telefona
Pronalazak-lociranje dužnika
Sklapanje dogovora o obročnoj otplati
Analizu i izrade izvještaja
Terensku naplatu za predmete preko 5,000.00 KM
Prijedlog za pokretanje sudskog postupka

Dodatni razlozi zašto nama povjeriti naplatu potraživanja

Potpisivanje sporazuma o tajnosti podataka
Potpisivanje sporazuma o tajnosti podataka
Pridržavanje Zakona o zaštiti ličnih podataka
Pridržavanje Zakona o zaštiti ličnih podataka
Stavljanje Vaše fakture u prioritetna plaćanja
Stavljanje Vaše fakture u prioritetna plaćanja
Lociranje dužnika
Lociranje dužnika
Dosljedan, predan i profesionalan rad na predmetima prema jasno utvrđenim procedurama
Dosljedan, predan i profesionalan rad na predmetima prema jasno utvrđenim procedurama
Disciplinovanje klijenata
Disciplinovanje klijenata
Mogućnost naplate sitnih iznosa
Mogućnost naplate sitnih iznosa
Nema naplate – nema troškova. Našu uslugu fakturišemo tek po uspješno obavljenom posredovanju
Nema naplate – nema troškova. Našu uslugu fakturišemo tek po uspješno obavljenom posredovanju
Neki od naših klijenata koji koriste ove metode naplate potraživanja
Adista
AX Soling
Bešlić
Bihać pivovara
Bošnjak
Cađoprevoz
CIAK
DHL
drvodom
Economic
EM
Perutnina Ptuj
EUROPART
Farmis
g3spirits
MAN
Golić trade
GRIOSS
GT
Istrabenz plin
KAM I BUS
Kolba
KREIS BiH d.o.o
LAmia
Mlin Stojanović
MOTOREX
m:tel
ORIFLAME
PAĐENI
Planika
ROFIX
ROX
SCHWARTZMULLER
TermoGLAS
TRANSKOP
TRIGMA
Variplast
Vibar d.o.o
ViMeR A
Zuks4