easy website creator software

RANA NAPLATA

PRVA I NAJVAŽNIJA FAZA U UPRAVLJANJU POTRAŽIVANJIMA.

"Uspješna naplata počinje prije prodaje!"

NAPLATA U IME KLIJENTA

RANA NAPLATA obuhvata procedure naplate potraživanja starosti do 30 dana.
U skladu sa dogovorom sa klijentom i u specifičnim situacijama u obradu
se mogu uzeti i nešto starija potraživanja.
Sva komunikacija sa dužnicima se
vodi u ime klijenta, bez spominjanja angažmana LRC INKASO-a
kao eksterne agencije - partnera u poslovima naplate.

UBRZANA NAPLATA

Rana naplata je namijenjena klijentima koji žele iskoristiti outsorcing
naplatnih procedura u vlastito ime. Najčešće su to firme koje rade sa
većim brojem klijenata - pravnih i fizičkih lica, što dovodi do “prezatrpanosti” predmetima za naplatu i preopterećenja uposlenika i internih resursa.

STRATEŠKI PRISTUP

Korištenjem RANE NAPLATE kroz INKASSO sistem upravljanja potraživanjima, rasterećuju se uposlenici i ostali resursi klijenta koji su interno angažovani u aktivnostima za naplatu potraživanja, a komunikacija sa dužnicima je konzistentna i strateški dirigovana INKASSO procedurama rane naplate.
Uvodi se disciplina u platežnim navikama kupaca i uspostavlja “urednija” dinamika plaćanja prispjelih obaveza uz pregledne izvještaje o naplatnim aktivnostima.
Naplata potraživanja je ubrzana a fakture izdate od strane klijenta svrstavaju se u prioritete za plaćanje kod kupaca.

Uspješnost naplate o ovoj fazi je od 80-90% (u zavisnosti od profila dužnika i proizvoda). 

PROCEDURE

Raspodjela portfolija na rad INKASSO referentima;
- Analiza predmeta, bonitet potraživanja i procjena naplativosti;
Provjeru podataka o dužnicima i predmetnim dugovanjima;
Korištenje INKASSO softverskih rješenja;
Slanje pisma napomene za plaćanje duga / u ime klijenta;
- CALL CENTAR - Telefonska komunikacija sa dužnicima u ime klijenta;
- Dogovaranje i ugovaranje modela otplate dugovanja;
Kreiranje i obrada potrebne dokumentacije;
Redovna priprema analiza i izvještavanje klijenta. 

PROVIZIJA VEĆ OD 2%


Sve aktivnosti, usluge analiza i pripreme naplatnih procedura,
za klijenta su potpuno BESPLATNE. Za naplaćene iznose klijent
plaća samo ugovorenu fiksnu proviziju od 2-5% vrijednosti
uplaćenih sredstava po osnovi naplaćenih potraživanja.

KONTAKTIRAJTE LRC INKASSO PREDSTAVNIKE, SAZNAJTE
DETALJNE INFORMACIJE O SVIM USLUGAMA I POČNITE 
ODMAH EFIKASNIJE UPRAVLJATI SVOJIM POTRAŽIVANJIMA.