Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno. Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno.

Jedno od najčešćih pitanja koje nam klijenti postave prije nego što se upoznaju s našim metodama naplate je: "Šta je to što vi možete više uraditi u cilju uspješnije naplate potraživanja?"

U metodologiji upravljanja potraživanjima polazimo od opće kategorizacije potraživanja i klijenata/kupaca koji svoje obaveze ne izmiruju u definisanim rokovima. Tako su formirane dvije kategorije prema kojima se primjenjuju različite metode za naplatu i u radu se striktno pridržavamo jasno predviđenih procedura i metoda.
Rana naplata - metode za klijente koji kasne sa plaćanjem uključuje:

Raspodjela portfolija na rad
Analiza predmeta, bonitet potraživanja i procjena naplativosti
Korištenje INKASSO softverskih rješenja
Slanje pisma napomene
Telefonsku komunikaciju sa dužnicima u ime klijenta
Dogovaranje i ugovaranje modela otplate dugovanja
Kreiranje potrebne dokumentacije
Priprema analiza i izvještavanje klijenta
Kasna naplata - metode za dužnike koji kasne sa plaćanjem uključuje:

Kategorizacija i analiza potraživanja
Utvrđivanje razloga neplaćanja
Slanje pisma napomene
IOS
Prijedlog plaćanja kroz VOK
Potpis sporazuma o plaćanju na advokatskom memorandumu sa jasno definisanim rokovima otplate
Mogućnost naplate dužnikovih potraživanja u cilju servisiranja njegovih obaveza
Prijedlog za primjenu sankcije: Registracija duga na bonitetni izvještaj dužnika
Prijedlog za primjenu sankcije: Slanje notifikacije dobavljačima dužnika
Slanje opomene pred tužbu na advokatovom memorandumu
Prijedlog za pokretanje sudskog postupka

Dodatni razlozi zašto nama povjeriti naplatu potraživanja

Ocjena boniteta potraživanja
Dosljedan, predan i profesionalan rad na predmetima prema jasno utvrđenim procedurama
VOK – višestruke otkupne kompenzacije
Pristup bazi podataka
Ocjena boniteta potraživanja
Stavljanje Vaše fakture u prioritetna plaćanja
VOK – višestruke otkupne kompenzacije
Mogućnost naplate sitnih iznosa
Ocjena boniteta potraživanja
Nema naplate – nema troškova. Našu uslugu fakturišemo tek po uspješno obavljenom posredovanju
VOK – višestruke otkupne kompenzacije
Redovno izvještavanje o statusu predmeta na radu
Neki od naših klijenata koji koriste ove metode naplate potraživanja
Adista
AX Soling
Bešlić
Bihać pivovara
Bošnjak
Cađoprevoz
CIAK
DHL
drvodom
Economic
EM
Perutnina Ptuj
EUROPART
Farmis
g3spirits
MAN
Golić trade
GRIOSS
GT
Istrabenz plin
KAM I BUS
Kolba
KREIS BiH d.o.o
LAmia
Mlin Stojanović
MOTOREX
m:tel
ORIFLAME
PAĐENI
Planika
ROFIX
ROX
SCHWARTZMULLER
TermoGLAS
TRANSKOP
TRIGMA
Variplast
Vibar d.o.o
ViMeR A
Zuks4