Šta je VOK?

VOK ili višestruke otkupne kompenzacije je poseban vid  finansijskih kompenzacija koji uključuje više učesnika u lancu i zasniva se na dobrovoljnoj osnovi.
 
"Funkcioniše na način da se između nekoliko učesnika gradi lanac koji mi nudi mogućnost da svojim potraživanjima platim obaveze ili naplatim potraživanje u novcu koji se isplaćuje na moj poslovni račun u iznosu kompenzacije umanjen za ugovorenu proviziju. Na ovaj način moj kupac može izmiriti dugovanje iako nema novac."

OVAKO MOGU IZMIRITI SVOJE OBAVEZE
POTRAŽIVANJIMA OD KUPACA?
...ili brže doći do "zarobljenog" novca?

Mobirise Website Generator

4 koraka do novca kroz VOK

1. KORAK: Pokretanje VOK-a
INKASSO-u dostavljam naziv kupca ( ili listu kupaca ) i iznos potraživanja koji želim  naplatiti. Mogu dostaviti i naziv ili listu dobavljača prema kojima imam dugovanja koja želim platiti svojim potraživanjima.

Nastavak VOK procesa preuzima INKASSO.

Finansiranje potraživanja

INKASSO sklapa lanac dužničko-povjereničkih odnosa do finansijera i dogovara isplatu ugovorenog iznosa koji se uplaćuje na moj transakcijski račun INKASSO-a. Ovaj iznos je umanjen za proviziju finansijera definisanu u Ugovoru sa INKASSO-om, prije pokretanja VOK procedure.

Administracija

INKASSO završava kompletan administrativni posao - prikupljanje ovjera svih učesnika u VOK lancu i slanje obavijesti učesnicima o završetku VOK procesa te mogućnosti rasknjiženja dogovorenog iznosa. Po dospijeću kompenzacije, INKASSO finansijeru dostavlja obračun ustupanja za ugovoreni iznos za uplatu, a meni zbrojni račun za izvršenu uplatu.

Isplata

INKASSO uplaćuje dogovoreni iznos umanjen za proviziju na moj transakcijski račun i dostavlja mi fakturu za izvršenu uslugu.

Trebate dodatne informacije? Pozovite besplatni info telefon:

0800 201 22

PREDNOSTI VOK-a

Svi su u win-win kombinaciji klijent/nalogodavac dobija novac koji potencijalno nije mogao naplatiti (ili ne u kratkom roku) faktor dobija procenat na cijeni novca, tj. postotak dodatne čiste zarade na svaki iznos koji se zatvori prema dobavljaču, NMC procenat od ugovorene provizije, a učesnici zatvaraju svoje obaveze preko svojih potraživanja i na ovaj način održavaju likvidnost kompanije.

KO FINANSIRA VOK?

VOK finansira FAKTOR, finansijer odnosno kompanija koja ima kapital i finansira kompenzaciju. Faktor može biti svaka visoko likvidna firma koja ima kapital tj. novac da finansira kompenzaciju. Po pravilu to je trgovački centar ali nema prepreke da to bude bilo koja druga firma, naravno uz uslov da ima neophodni kapital. U sistremu VOK-a danas sudjeluje gotovo 80% aktivnih trgovačkih lanaca u BiH.

KOLIKO TRAJE PROCES?

Do 20 dana od dana kompletiranja kompenzacije. Rok uplate može ugovorom biti regulisan i drugačije. Broj učesnika u lancu nije ograničen. VOK je moguće realizovati na minimalno tri učesnika tj. INKASSO-faktor-klijent. Potrebno je napraviti lanac gdje svi učesnici svoja potraživanja ustupaju sve dok se ne nađe subjekt koji je u direktnoj vezi sa faktorom, odnosno kod faktora ima određeno potraživanje.

KOLIKA JE PROVIZIJA?

Intervali provizije se kreću od 6-10%.
Minimalna provizija iznosi dakle 6% za potraživanja koja prelaze 50.000 KM. Iznosi ispod 20.000 KM podrazumjevaju proviziju od 8% pa na više. Donja granica potraživanja koje se može uzeti u rad i koja je isplativa učesnicima u lancu je 1.000 KM. Gornja granica nije navedena jer ju određuju uslovi tržišta i platežna mogućnost faktora.

Najčešća pitanja

Ni u kom slučaju jer sve se zasniva na dobronamjernoj volji svih učesnika. Čak poslovne odnose može i popraviti jer nelikvidnom kupcu dužniku omogućava način da svojim potraživanjem izmiri dospjela dugovanja.

Svi su u win-win kombinaciji klijent/nalogodavac dobija novac koji potencijalno nije mogao naplatiti (ili ne u kratkom roku) faktor dobija procenat na cijeni novca, tj. postotak dodatne čiste zarade na svaki iznos koji se zatvori prema dobavljaču, NMC procenat od ugovorene provizije, a učesnici zatvaraju svoje obaveze preko svojih potraživanja i na ovaj način održavaju likvidnost kompanije.

Do 20 dana od dana kompletiranja kompenzacije. Rok uplate može ugovorom biti regulisan i drugačije. Broj dana za plaćanje se računa od datuma potpisivanja kompenzacionog naloga od strane svih učesnika VOK-a.

INKASSO može odbiti rad na predmetu ukoliko je potraživanje koje se ustupa sporno, ukolio je firma nalogodavac ili učesnik blokirana. Kompenzacije se ne mogu raditi ukoliko je u pitanju naplata potraživanja od državne institucije. U obzir mogu doći samo iznos preko 1.000,00 KM.

Otkup potraživanja zahtijeva avansne troškove i onaj koji otkupljuje potraživanje mora odmah u početku platiti određenu svotu novca(koja ide do 80 % pa čak i preko). Takvim otkupom novi povjerilac preuzima potraživanje od dužnika a dužnik umjesto prvobitnom povjeriocu duguje povjeriocu koji je otkupio potraživanje. VOK nema avansnih troškova ifunkcionira na drugačijem principu gdje se samo knjigovodstveno rasknjiži obaveza sa jedne i potraživanje sa druge strane.

Šta kažu naši klijenti?

"Višestruke otkupne kompenzacije, kao alat za ubrzanu naplatu potraživanja, Sarajevska pivara koristi još od 2013. godine. Na ovaj način, između ostalog uspijevamo održavati pozitivnu likvidnost društva, preusmjeravamo ova sredstva na zatvaranje naših obaveza te kontinuirano otvaramo prostor za nove isporuke tržnim centrima širom BiH."

"Priroda našeg posla je takva da su nam neophodna operativna sredstva kako bismo ispoštovali rokove plaćanja prema našim ino dobavljačima. Putem višestrukih otkupnih kompenzacija uspijevamo u kratkom vremenskom roku naplatiti potraživanja koja su zarobljena u dužničko-povjereničkim odnosima naših kupaca i VOK finansijera."

Reference

Do sada je u sistem VOK-a uključeno preko 200 kompanija iz Bosne i Hercegovine.

Provjerite da li su Vaši kupci ili dobavljači već u sistemu višestrukih otkupnih kompenzacija.