Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno. Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno.

U slučajevima kada Vaša potraživanja nije moguće naplatiti vansudskim putem, nakon analize i pozitivne procjene naplativosti sudskim putem, predlažemo pokretanje sudskog postupka.

Pokretanje sudskog postupka obuhvata:

Inicijalnu analizu dužnika, ocjenu boniteta potraživanja i analizu naplativosti
Sastav i podnošenje tužbe i prijedloga za izvršenje
Zastupanje u sudskom postupku (koordinacija sa sudom, advokatskim kancelarijama i klijentima)
Monitoring dužnika tokom pripreme i cjelokupnog trajanja sudskog postupka (transkacijski računi, stečaji i likvidacije, sudski registar)
Redovno izvještavanje klijenta
Vlastito softversko rješenje
Mogućnost pokretanja preko 500 tužbi fizičkih lica na mjesečnom nivou
Zašto pokrenuti postupak preko nas?

Mreža od 11 advokatskih kancelarija sa više od 80 advokata i pravnika koji Vas zastupaju pred mjesno nadležnim sudovima u cijeloj BiH
Iskustvo i praksa iz više od 3000 pokrenutih sudskih postupaka
Značajno smanjenje i racionalizacija troškova advokatskih usluga/radnji, naknada za zastupanje pred sudovima koji su geografski udaljeni od Vašeg sjedišta (putni troškovi, dnevnice, naknade za odsustvo i sl.)
Smanjenje angažmana vlastitih uposlenika i internih resursa za radnje koje prethode pokretanju sudskih postupaka, poštarine i obrade dokumentacije
Vođenje sudskih postupaka za naplatu potraživanja bez advokatskih troškova u toku postupka
Dogovorena provizija se isplaćuje tek nakon uspješno okončanog postupka, naplate tj. kada novac od predmetnog potraživanja bude uplaćen na Vaš račun
Mogućnost korištenja interne arhive prikupljenih podataka i dokumenata iz prethodnih postupaka bez dodatnih troškova
Posredovanje kod sklapanja vansudske i sudske nagodbe.
Neki od naših klijenata koji koriste ove metode naplate potraživanja
Adista
AX Soling
Bešlić
Bihać pivovara
Bošnjak
Cađoprevoz
CIAK
DHL
drvodom
Economic
EM
Perutnina Ptuj
EUROPART
Farmis
g3spirits
MAN
Golić trade
GRIOSS
GT
Istrabenz plin
KAM I BUS
Kolba
KREIS BiH d.o.o
LAmia
Mlin Stojanović
MOTOREX
m:tel
ORIFLAME
PAĐENI
Planika
ROFIX
ROX
SCHWARTZMULLER
TermoGLAS
TRANSKOP
TRIGMA
Variplast
Vibar d.o.o
ViMeR A
Zuks4