Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno. Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno.

Stečaji i likvidacije - 3. kvartal

Sezona kolektivnih godišnjih odmora na sudu se odrazila i na broj pokrenutih stečajeva i likvidacija.

U trećem kvartalu 2017. godine i dalje se nastavlja ista dinamika većeg broja pokrenutih likvidacionih postupaka u odnosu na stečajne. Ukupno je otvoreno 31 likvidacioni postupak i 14 stečajnih postupaka što je znatno manje u odnosu na prethodni kvartal. Ukupno je brisano 56 pravnih lica i nastavlja se trend koji je evidentan već duži niz godina a to je da na osnovu stečajnog plana koji bi trebao biti pokušaj za oporavak firme, pravna lica ipak ne uspijevaju u toj namjeri i stečajni postupci neminovno vode ka brisanju iz sudskog registra. I dalje se bilježi veći broj pokrenutih postupaka u Federaciji u odnosu na RS što je očekivano i u odnosu na broj postojećih pravnih lica. Najveće interesovanje u ovom kvartalu je izazvao stečaj dioničkog društva Tvornica rezervnih dijelova Vareš . Djelatnost koja je najviše zastupljena u ovim postupcima je cestovni prijevoz robe te gradnja stambenih i nestambenih zgrada. Zanimljiv je podatak da u ovom kvartalu bilježimo nekoliko firmi koje su u postupku stečaja ili likvidacije a u prethodnim godinama su kroz završne finansijske izvještaje prikazale višemilionski prihod i dobit što ukazuje da loše poslovanje jeste najčešći ali nije jedini uzrok zbog kojih firme idu u likvidaciju. U posljednjem kvartalu očekujemo povećanje broja ovih postupaka.

Zašto je važno biti redovno informisan o pokretanju stečajnih i likvidacionih postupaka?

Kako biste zaštitili svoje poslovanje neophodno je konstantno pratiti informacije o kupcima, klijentima kao i dobavljačima, potencijalnim partnerima. Reagujte na vrijeme i poduzmite adekvatne i pravovremene akcije prema kupcima za koje su pokrenuti postupci naplate, stečaja ili likvidacija. 

Iskoristite INKASSO paušal pravne službe i pored ostalih profesionalnih usluga pravnog tima budite dnevno informisani o postupcima stečaja i likvidacija za Vaše kupce.