Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno. Utvrdite stepen vjerovatnoće naplativosti. Besplatno i diskretno.

Edin Emšo generalni direktor u DHL-u

Saradnja DHL-a sa LRC INKASSO se odvija vrlo uspješno već dugi niz godina i zaista nam je drago vidjeti da je LRC uložio dodatne napore da svoje usluge unaprijedi, čemu vjerujemo da će doprinijeti i odvajanje sektora naplate u posebnu poslovnu jednicu. Možda nikad ranije i nije bila toliko jasno naglašena potreba da svaki poslovni subjekt posebnu pažnju posveti naplati potraživanja, mada je već dugo poznato da se uspješnost poslovanja ne određuje samo iznosom ostvarene dobiti, nego se prevashodno „zdravlje" poslovanja cijeni raspoloživom gotovinom iz koje se financira redovno poslovanje, unapređuju postojeće usluge ili proizvodi, a oni najuspješniji nerijetko financiraju i investicije. Za sve to je nužna kvalitetna i brza naplata prodanih proizvoda ili usluga. Za ostvarenje tog cilja kompanije pronalaze različite načine, ali sasvim sigurno svako od nas ko vodi neku organizaciju zna da naplata potraživanja nije uvijek jednostavna ili tačnije rečeno, rijetko kad jeste. Mi u DHL-u imamo jako dobro organiziranu i vrlo efikasnu službu naplate, pa i pored toga, često su nam potrebne visoko profesionalne usluge naplate potrživanja na kakve smo navikli od INKASSO-a i jako smo sretni da na tržištu BiH egzistira takva kompanija.