Želite provjeriti da li su Vaši kupci ili dobavljači već u VOK sistemu i da li postoji mogućnost da brže dođete do svog novca?
Pošaljite dokument sa nazivima firmi i iznosima koje dugujete/potražujete.

Powered by jqueryform.com